25 października 2021

Program LKO dla szkół podstawowych – oferta WOM i ODN na roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy, zamieszczamy niżej ofertę doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, przygotowaną na rok szkolny 2021/2022 przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Oferta została dostosowana do celów określonych w programie Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”.  Zredagowana odpowiednio informacja o ofercie będzie Państwu pomocna w sporządzeniu lub uzupełnieniu planu doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych (obszar: Doskonalenie zawodowe w Planie szkolnych działań naprawczych na rok szkolny 2021/2022 lub Planie działań szkoły na rok szkolny 2021/2022)

Mając na uwadze to, że wyniki uczniów na egzaminie ósmoklasisty oraz stopnień ich przygotowania do kolejnego etapu edukacyjnego zależą głównie od kompetencji nauczycieli realizujących proces edukacyjny oraz dyrektora szkoły sprawującego w szkole nadzór pedagogiczny, zapraszamy do korzystania z zewnętrznych form doskonalenia oferowanych przez nasze wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli, współpracujące z Lubuskim Kuratorem Oświaty w realizacji ww. programu.

Załączniki

OFERTA_ODN
Data: 2021-10-25, rozmiar: 525 KB
OFERTA_WOM
Data: 2021-10-25, rozmiar: 49 KB