20 października 2021

„DYSLEKSJA i co z nią zrobić ?”

Dysleksja czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Ważne jest, aby pracę z dzieckiem rozpocząć jak najwcześniej pod kierunkiem specjalisty.

Jeśli zauważymy u dziecka niepokojące objawy, najlepiej jest:

  • porozmawiać z nauczycielem,
  • zasięgnąć porady pedagoga szkolnego,
  • wykluczyć wady słuchu, wzroku, zaburzenia logopedyczne lub neurologiczne,
  • spotkać się ze specjalistami w poradni psychologiczno – pedagogicznej,Ag
  • nawiązać kontakt z Polskim Towarzystwem Dysleksji.

POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLKEKSJI

Zielonogórski Oddział PTD
Oddział Terenowy nr 17 Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
adres e-mail: alicjasztul@gmail.com

Załączniki

Ulotka
Data: 2021-10-20, rozmiar: 651 KB