24 czerwca 2022

Ankieta ewaluacyjna dla szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 na naszej stronie internetowej w Systemie Ankiet zamieściliśmy ankietę ewaluacyjną skierowaną do wszystkich Dyrektorów Szkół Podstawowych województwa lubuskiego uczestniczących w Programie Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej”, w tym szczególnie do tych, które w bieżącym roku szkolnym realizowały Plan szkolnych działań naprawczych.

Dyrektorów wszystkich szkół prosimy o wypełnienie ankiety po uzyskaniu i analizie wyników egzaminu ósmoklasisty w terminie do 20 lipca 2022 r. Wnioski z badania zostaną wykorzystane do analizy efektywności zaplanowanych przez szkoły działań w roku szkolnym 2021/2022 oraz do podsumowania Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej” realizowanego w latach 2018-2022, jak również do planowania wspomagania szkół w ramach nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Zespół ds. programu Lubuskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych.

 

System ANKIET