28 czerwca 2022

Program polityki zdrowotnej pt. „Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży 2019-2023”

Szanowni Państwo, w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia odbędą się zajęcia edukacyjne (interaktywne warsztaty edukacyjne dla uczniów dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki próchnicy oraz zdrowego stylu życia) oraz profilaktyczne badania stomatologiczne.

Program określa działania profilaktyczne zapobiegające wzrastającej próchnicy zębów wśród młodych ludzi. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Cele programu to m.in.:

  • wzrost poziomu wiedzy na temat profilaktyki próchnicy,
  • uświadomienie i wskazanie czynników ryzyka próchnicy i chorób jamy ustnej związanych ze stylem życia, m.in. z niewłaściwą dietą,
  • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych dzięki profilaktycznym badaniom stomatologicznym.

Badaniem stomatologicznym zostanie objętych ponad 3000 uczniów, którzy wcześniej wzięli udział w warsztatach edukacyjnych. Badania będą realizowane przez cały czas trwania Programu.

Komunikat o ww. Programie został umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uczen-bez-prochnicy–program-edukacyjno-profilaktyczny-dla-mlodziezy