8 września 2020

Program FLEX – wymiana dla uczniów szkół średnich

W imieniu Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce oraz American Councils for International Education, informujemy o możliwości udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2021/2022. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich liceum/technikum, zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992 roku. Jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Program FLEX działa w Polsce od 2015 roku.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

 • podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA,
 • małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych,
 • zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku,
 • program szkolny w amerykańskiej szkole średniej,
 • szkolenie przedwyjazdowe w Polsce,
 • udział w wydarzeniach lokalnych w USA,
 • ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń pierwszej lub drugiej klasy liceum/technikum, który:

 • ma polskie obywatelstwo,
 • urodził się między 15.07.2003 r. a 15.07.2006 r. ( osoby niepełnosprawne: 15.02.2003 r. – 15 lipca 2006 r.),
 • zna język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • spełnia wymogi dotyczące uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online do 15 października br. Link do aplikacji online: https://poland.americancouncils.org/flex

Więcej o programie: https://poland.americancouncils.org/

Załączniki

Ulotka
Data: 2020-09-08, rozmiar: 1 MB