9 września 2020

Pilotaż wykorzystania gier komputerowych i wideo w edukacji

Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół,

od 8 września szkoły mogą zgłaszać się do udziału w pilotażu dotyczącym wykorzystania gier komputerowych i wideo w edukacji.

Głównym celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych i wideo, a także zapewnienie szkołom materiałów obejmujących edukacyjne gry komputerowe.

Zachęcamy szkoły do zgłaszania projektów, innowacji, eksperymentów, programów nauczania, zajęć pozalekcyjnych lub innych form realizacji kształcenia z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo.

Działania powinny być realizowane w wybranym przez nauczyciela okresie trwania pilotażu tj. do zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.

Szkoły zainteresowane udziałem w pilotażu prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza do 30 września na adres: m.depta@ko-gorzow.edu.pl

Więcej informacji oraz formularz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/gry-komputerowe-i-wideo-w-szkolach-rusza-pilotaz-programu.

Zapraszamy do udziału!