26 marca 2024

Prace domowe w szkole podstawowej nieobowiązkowe. Rozporządzenie podpisane

Minister Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie dotyczące prac domowych oraz oceny klasyfikacyjnej z religii i etyki. Od kwietnia w szkołach podstawowych prace domowe będą nieobowiązkowe i nieoceniane.

Więcej informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/podpisanie-rozporzadzenia

Załączniki

Rozporządzenie ME z 22 marca 2024 r.
Data: 2024-03-26, rozmiar: 148 KB