15 listopada 2022

Ogólnopolski konkurs „Wybitni ziemianie w okresie międzywojennym. Gospodarka, kultura, nauka, dyplomacja”.

Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biura Oddziałowe IPN, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie oraz Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie są organizatorami Ogólnopolskiego konkursu Wybitni ziemianie w okresie międzywojennym. Gospodarka, kultura, nauka, dyplomacja dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023.

Szczegóły dotyczące konkurs znajdują się w jego regulaminie oraz załącznikach. Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie.

Szczegółowy harmonogram konkursu:

Termin Wydarzenie
do 14 października 2022 r. Zamieszczenie informacji o konkursie na stronach internetowych Organizatorów i Współorganizatorów.
do 3 marca 2023 r. Zgłaszanie udziału w konkursie poprzez wysłanie maila na adres: pawel.mazur@ipn.gov.pl
do 22 marca 2023 r. Przedłożenie przez uczestnika konkursu swojej pracy komisji szkolnej.
do 31 marca 2023 r. §  Wyłonienie przez komisję szkolną nie więcej niż 5 prac, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

§  Przesłanie do danej komisji wojewódzkiej (siedziby komisji – załącznik nr 1) protokołu z eliminacji szkolnych wraz
z wyłonionymi pracami uczniów.

do 21 kwietnia 2023 r. §  Wyłonienie przez poszczególne komisje wojewódzkie spośród nadesłanych prac nie więcej niż 3, które uzyskały największą liczbę punktów.

§  Opublikowanie na stronach internetowych Organizatorów/ Współorganizatorów konkursu listy zwycięzców etapu wojewódzkiego.

do 30 kwietnia 2023 r. Przesłanie do komisji ogólnopolskiej protokołu z eliminacji wojewódzkich wraz z wyłonionymi pracami uczniów.
do 8 maja 2023 r. Opublikowanie przez komisję ogólnopolską listy finalistów, tj. uczestników etapu ogólnopolskiego na stronach internetowych Organizatorów konkursu.
2 czerwca 2023 r. Etap ogólnopolski i gala finałowa konkursu.
do 13 czerwca 2023 r. Opublikowanie listy laureatów na stronach internetowych Organizatorów konkursu.

 

Załączniki

Regulamin konkursu 2022-2023
Data: 2022-11-15, rozmiar: 41 KB
załącznik nr 1 do regulaminu
Data: 2022-11-15, rozmiar: 16 KB
załącznik nr 2 do regulaminu - metryczka
Data: 2022-11-15, rozmiar: 15 KB
załącznik nr 3 - uczestnik pełnoletni
Data: 2022-11-15, rozmiar: 14 KB
załącznik nr 4 - uczestnik niepełnoletni
Data: 2022-11-15, rozmiar: 16 KB
załącznik nr 5 - klauzula informacyjna
Data: 2022-11-15, rozmiar: 15 KB
załacznik nr 6 - protokół etap szkolny
Data: 2022-11-15, rozmiar: 16 KB
załącznik nr 7 - protokół etap wojewódzki
Data: 2022-11-15, rozmiar: 14 KB
załącznik nr 8 - kryteria oceny
Data: 2022-11-15, rozmiar: 15 KB