15 listopada 2022

Sprawozdawczość z realizacji Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2022 rok.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego Programu „Posiłek
w szkole i w domu” za 2022 rok.

Ważne terminy

  • Dyrektorzy szkół, które zostały objęte wsparciem finansowym w 2022 roku zobowiązani są
    w terminie do 28 lutego 2023 roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania.
  • Zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie ww. Programu w terminie do 31 marca 2023 roku organy prowadzące składają do Wojewody Lubuskiego sprawozdania merytoryczne
    z realizacji zadań wynikających z Programu.

Wzory sprawozdań dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-dokumentacji-modulu-3-wieloletniego-rzadowego-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-od-2022-r

Jednocześnie informujemy, że wzór sprawozdania finansowego z realizacji Programu będzie zamieszczony w grudniu br. na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Termin jego złożenia upływać będzie 15 stycznia 2023 roku.

Wszelkie sprawozdania należy kierować na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski