15 marca 2017

Ogólnopolski konkurs „Tadeusz Kościuszko – niezłomny bojownik w walkach o niepodległość”

sp88warszawaMuzeum Niepodległości i Szkoła Podstawowa nr 88 w Warszawie zapraszają uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Tadeusz Kościuszko – niezłomny bojownik w walkach o niepodległość”. Konkurs odbędzie się pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

 


Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej, multimedialnej bądź literackiej. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:

  1.  szkoły podstawowe 4-6,
  2.  szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

 

a) Plastyczna: projekt gry planszowej, dotyczącej życia Tadeusza Kościuszki (szkoły podstawowe), projekt orderu lub pomnika, upamiętniający walkę Tadeusza Kościuszki o niepodległą Ojczyznę (gimnazja), projekt banknotu 200 zł (awers + rewers), upamiętniającego 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki (szkoły ponadgimnazjalne).

 

b) multimedialna: prezentacja w PowerPoint, około 20 slajdów (szkoły podstawowe); prezentacja multimedialna lub film 5-minutowy (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).

 

c) literacka: opowiadanie, list, wywiad (szkoły podstawowe); reportaż, esej, rozprawka (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) – od 2 do 4 stron.

 

Szczegółowe wymagania odnośnie konkursowych prac opisane są w dostępnym poniżej regulaminie. Prace należy nadsyłać w terminie do 30 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres umieszczony w regulaminie. Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 09 czerwca 2017 r. w siedzibie Muzeum Niepodległości. Informacja dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie przesłana na adres mailowy podany w zgłoszeniu

 

Załącznik:

Regulamin konkursu.