16 marca 2017

Prośba o podanie numeru konta bankowego stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017

logo koSzanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych,

 

w związku z wypłatą stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017 za okres styczeń – czerwiec, którą zgodnie z § 2 ust. 8 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. nr 106, poz. 890) wypłaca się do dnia 30 kwietnia., prosimy o podanie do dnia 25 marca 2017 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru.

Wypełniony druk proszę przekazać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wlkp.

Osoba do kontaktu w sprawie wypłaty stypendium PRM: Pani Katarzyna Delikowska, tel. 095 72 55 008


Załączniki:

oswiadczenie stypendysty

lista_stypendystow_2017