15 marca 2017

IV edycja konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”

ambasador szkolnej wynalazczosci 2017Urząd Patentowy, Polska Akademia Dzieci oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”.

 

 

Do konkursu można zgłaszać projekty w następujących kategoriach:

– wynalazki lub inne rozwiązania techniczne,

– gry planszowe lub komputerowe.

 

Projekty konkursowe należy nadsyłać na adres:

 

Urząd Patentowy RP

Al. Niepodległości 188/192

00-950 Warszawa

 

z dopiskiem Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2017.

Prace należy przesłać do 8 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).


W I etapie konkursu jury wybierze po 8 projektów (2 wynalazki, 2 rozwiązania techniczne, 2 gry planszowe i 2 gry komputerowe) w każdej z kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu. Spośród autorów tych prac konkursowych zostaną wybrani laureaci – Szkolni Ambasadorzy Wynalazczości 2017.

Jury konkursu wybierze laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. 7 – 10 lat,
  2. 11 – 13 lat.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 3 czerwca 2017 r. w siedzibie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie, Pl. Defilad 1 (budynek Pałacu Kultury i Nauki).

 

W załączeniu przekazujemy regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe.

 

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu.
  2. Formularz zgłoszeniowy – gra planszowa, gra komputerowa.
  3. Formularz zgłoszeniowy – wynalazek, rozwiązanie techniczne.