25 marca 2020

Komunikat w sprawie odwołania XXVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Szanowni Państwo

Decyzją Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek odwołana została XXVI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, która była planowana na 1 czerwca 2020 roku. Podjęcie powyższej decyzji związane jest z rozprzestrzenianiem w naszym kraju wirusa SARS-CoV-2 oraz troską o bezpieczeństwo uczniów, ich opiekunów i wszystkich osób zaangażowanych w organizację ww. przedsięwzięcia.

Stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, a także w związku z okresową zmianą funkcjonowania szkół i placówek systemu oświaty, nie jest możliwe wykonanie zadania rekrutacyjnego w terminie wskazanym w harmonogramie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Niedostępne są bowiem zbiory wielu instytucji publicznych, w tym urzędów miejskich, bibliotek czy archiwów. Ponadto, trwająca epidemia oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa uniemożliwiają organizowanie spotkań ze świadkami historii, którzy z uwagi na podeszły wiek, wymagają szczególnej ochrony.

 

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja nie pozwala również na uzyskanie pewności, że 1 czerwca możliwe będzie zapewnienie wszystkim bezpiecznego udziału w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży. W Sali Posiedzeń Sejmu gromadzi się wówczas około 600 osób (uczestnicy, opiekunowie, goście). Liczymy na zrozumienie tej niełatwej decyzji, która za najwyższy priorytet uznaje dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników Sesji w Sejmu Dzieci i Młodzieży, a także ich bliskich.