23 lipca 2021

Narady z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek województwa lubuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w dniach 24-27 sierpnia 2021 r. odbędą się narady wizytatorów z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Dotyczyć one będą nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w minionym roku szkolnym oraz organizacji roku szkolnego 2021/2022.

Prosimy dyrektorów o udział w naradach.

W załączeniu szczegółowy harmonogram narad, prezentacja oraz oferty lubuskich placówek doskonalenia nauczycieli.

Załączniki

Prezentacja
Data: 2021-09-09, rozmiar: 4 MB