5 kwietnia 2023

Narady z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek województwa lubuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W dniach od 27 marca 2023 r.- 4 kwietnia 2023 r. w Gorzowie Wielkopolskim, Delegaturze KO w Zielonej Górze i Terenowych Zespołach Wizytatorów w Sulęcinie, Międzyrzeczu i Żarach odbyły się narady wizytatorów z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek województwa lubuskiego.

Podczas spotkań omawiano sprawy związane  z  przygotowaniem uczniów do egzaminu zewnętrznego w kontekście  odpowiedzialności dyrektora szkoły, rekrutacją do szkół ponadpodstawowych, zmiany w przepisach prawa oświatowego, przekazano  wskazówki związane z opracowaniem arkusza organizacji pracy szkół i placówek. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie przemocy rówieśniczej. Dyrektorzy zostali poinformowani również o aktualnych działaniach Lubuskiego Kuratora Oświaty z zakresu wspomagania, związanych
z organizacją konferencji.

 

W załączeniu materiały z narady.

Załączniki

Prezentacja -narady 2023 r.
Data: 2023-04-05, rozmiar: 2 MB