17 maja 2023

Nabór wniosków o stypendium dla uczniów techników od Fundacji Inter Cars.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że do dnia 31 maja 2023 roku trwa nabór zgłoszeń do drugiej edycji Programu Akcelerator, stworzonego przez Fundację Inter Cars i skierowanego do młodzieży, która swoją przyszłość wiąże z szeroko rozumianą motoryzacją: od mechaniki, przez logistykę, informatykę i sprzedaż, aż po projektowanie na poziomie inżynieryjnym.

Program Akcelerator to stypendium, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie rozwojowe, edukacyjne i finansowe młodzieży, zainteresowanej motoryzacją i logistyką.

Laureaci i laureatki konkursu stypendium otrzymają pomoc finansową w wysokości 8.000 zł, rozłożoną na okres 10 miesięcy trwania Programu. Stypendyści będą rozwijać swoje umiejętności biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Fundację Inter Cars oraz obozie edukacyjnym w lecie 2024 roku.

O udział w Programie Akcelerator mogą ubiegać się ambitni i utalentowani uczniowie, którzy posiadają osiągnięcia oraz realizują pasje i zainteresowania związane z naukami ścisłymi, mechaniką samochodową, mechatroniką, elektroniką, automatyką, logistyką, informatyką i innymi dziedzinami związanymi z motoryzacją i logistyką oraz planują dalszą edukację w tych kierunkach. Kandydaci i kandydatki powinni też angażować się w działania na rzecz środowiska, społeczności szkolnej lub lokalnej, mieć doświadczenie w wolontariacie lub działalności charytatywnej. Zgłaszać mogą się uczniowie i uczennice techników i szkół branżowych I i II stopnia, którzy w dniu zawarcia umowy stypendialnej będą uczęszczać do klasy 2, 3 lub 4, interesują się najnowszymi osiągnięciami i trendami techniki motoryzacyjnej oraz planują dalszą edukację w tym kierunku.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa oraz formularz do rejestracji znajdą Państwo na stronie www.fundacja.intercars.eu/akcelerator. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt
z Katarzyną Orlikowską, koordynatorką Programu Akcelerator, pod adresem akcelerator@intercars.eu