18 maja 2023

Nabór wniosków o stypendium dla uczniów techników od Fundacji Inter Cars.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że do dnia 31 maja 2023 roku trwa nabór zgłoszeń do drugiej edycji Programu Akcelerator, stworzonego przez Fundację Inter Cars i skierowanego do młodzieży, która swoją przyszłość wiąże z szeroko rozumianą motoryzacją: od mechaniki, przez logistykę, informatykę i sprzedaż, aż po projektowanie na poziomie inżynieryjnym.

Program Akcelerator to stypendium, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie rozwojowe, edukacyjne i finansowe młodzieży, zainteresowanej motoryzacją i logistyką.

Laureaci i laureatki konkursu stypendium otrzymają pomoc finansową w wysokości 8.000 zł, rozłożoną na okres 10 miesięcy trwania Programu. Stypendyści będą rozwijać swoje umiejętności biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Fundację Inter Cars oraz obozie edukacyjnym w lecie 2024 roku.

O udział w Programie Akcelerator mogą ubiegać się ambitni i utalentowani uczniowie, którzy posiadają osiągnięcia oraz realizują pasje i zainteresowania związane z naukami ścisłymi, mechaniką samochodową, mechatroniką, elektroniką, automatyką, logistyką, informatyką i innymi dziedzinami związanymi z motoryzacją i logistyką oraz planują dalszą edukację w tych kierunkach. Kandydaci i kandydatki powinni też angażować się w działania na rzecz środowiska, społeczności szkolnej lub lokalnej, mieć doświadczenie w wolontariacie lub działalności charytatywnej. Zgłaszać mogą się uczniowie i uczennice techników i szkół branżowych I i II stopnia, którzy w dniu zawarcia umowy stypendialnej będą uczęszczać do klasy 2, 3 lub 4, interesują się najnowszymi osiągnięciami i trendami techniki motoryzacyjnej oraz planują dalszą edukację w tym kierunku.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa oraz formularz do rejestracji znajdą Państwo na stronie www.fundacja.intercars.eu/akcelerator. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt
z Katarzyną Orlikowską, koordynatorką Programu Akcelerator, pod adresem akcelerator@intercars.eu

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa