17 maja 2023

Szkolenie stacjonarne pt. Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

uprzejmie informujemy, że Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt. Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły, które odbędzie się 29-30 maja 2023 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku (ul. Paderewskiego 77).

Celem szkolenia jest doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie identyfikowania problemu, poszerzenie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania uczniów doświadczających kryzysu, zaprezentowanie narzędzi służących rozpoznawaniu potrzeb ucznia w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej, zwiększenie kompetencji w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych, omówienie działań wspierających na poziomie szkoły i jej roli w budowaniu strategii antykryzysowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry systemu oświaty, w tym przedstawicieli szkół i placówek (dyrektorzy i specjaliści), placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Link do rejestracji:

Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły

https://www.ore.edu.pl/2023/05/szkolenie-uczen-w-sytuacji-kryzysowej-wspierajaca-rola-szkoly/