15 listopada 2017

Podziękowanie Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół województwa lubuskiego

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za zorganizowanie w szkołach żywych lekcji historii z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz udział uczniów i nauczycieli w lokalnych w uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości.

Tak liczny udział dzieci i młodzieży w uroczystościach jest przejawem troski nauczycieli i wychowawców o kształtowanie ich postaw patriotycznych. Jest wyrazem naszej pamięci o narodowych bohaterach.

Cieszę się, że zwracają Państwo uwagę właśnie na walory wychowania patriotycznego i kształcą dzieci i młodzież na obywateli świadomych swoich korzeni i dumnych ze swojej ojczyzny. Wśród nas są jeszcze ci, którzy z bronią w ręku walczyli o wolną Polskę. Oni odchodzą, a sztafetę pamięci zostawiają nam – rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Udział w obchodach tak ważnego święta jest dla młodych ludzi przykładem wartości i tradycji. Jest ważnym elementem naszej historii, której tym razem nie musimy tworzyć w walce, ale w radosnym uczestnictwie. Jesteśmy to winni naszym poprzednikom.

Bardzo dziękuję Państwu za przykład. Chciałoby się powtórzyć za wieszczem Kochanowskim Serce roście patrząc na te czasy.

Życzę Państwu wytrwałości w codziennej pracy na rzecz młodzieży i z młodzieżą oraz częstych wzruszeń serca, których mogłam doświadczyć w tegorocznych obchodach Święta Niepodległości.

Z wyrazami szacunku,

       (-) Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty