29 grudnia 2017

Rozstrzygnięcie Konkursu „Nauczyciel-Innowator”

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięto Konkurs „Nauczyciel-Innowator” organizowany przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Laureatem Konkursu na poziomie województwa lubuskiego została pani Ewa Elżbieta Bernatowicz-Biłko ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kłodawie.

O terminie gali finałowej Laureatka zostanie poinformowana przez Organizatora Konkursu telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zgłoszeniu konkursowym.

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy.