13 lutego 2023

Międzynarodowy projekt badawczy Heads Up wśród nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele

szkół województwa lubuskiego

Uprzejmie informujemy, że obecnie realizowany jest międzynarodowy projekt badawczy Heads Up Erasmus+, mający na celu stworzenie narzędzi dla nauczycieli do pracy z uczniem z depresją i ryzykiem podjęcia samobójstwa. Projekt został podjęty z uwagi na niepokojący problem społeczny jakim jest wzrost zachorowań na depresję i coraz częstsze podejmowanie prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży.

Projekt badawczy jest finansowany w ramach programu Erasmus+ i realizowany we współpracy czterech instytucji: Fundacji Instytutu Matki i Dziecka (koordynator), Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Univerzita Palackeho v Olomouci (Czechy), Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach (Słowacja).

Do udziału w badaniu zaproszeni zostaną nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych, w klasach 4-8 oraz w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących i profilowanych, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia). Do Dyrekcji losowo wybranych szkół na terenie całej Polski zostanie skierowany list z zaproszeniem do udziału w badaniu. Szkoły zostały wylosowane z listy szkół dostępnej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (rspo.gov.pl). Lista wylosowanych do badania szkół z Państwa województwa znajduje się w załączniku – Załącznik nr 1.

W ramach projektu zaplanowane jest przeprowadzenie zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych. Narzędzia badawcze oraz organizacja badania uzyskały pozytywną opinię Komisji Bioetycznej działającej przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie (opinia nr 2/2023 z dnia 26.01.2023 r. – Załącznik nr 2).

Wstępne wyniki z badań zostaną opublikowane w drugim półroczu 2023r. w formie raportu, który będzie dostępny na stronie Fundacji Instytutu Matki i Dziecka (https://fundacja.imid.med.pl)

Wszelkie bliższe informacje na temat projektu znajdują się u Koordynatorów:

– z ramienia Fundacji Instytutu Matki i Dziecka: dr Dorota Kleszczewska, dorota.kleszczewska@imid.med.pl;

– z ramienia Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego: dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik, e-mail: amalkowska@uw.edu.pl.

 

Osoby do kontaktu: Wydział Pedagogiczny UW:

dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik, tel. 600981277;

dr Aleksandra Berkowska, tel. 601324227.

 

Załączniki