13 lutego 2023

Porozumienie Lubuskiego Kuratora Oświaty z Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej

Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, realizacja programów edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promocja wśród szkół i uczniów Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” – to główne punkty porozumienia zawartego  6 lutego 2023 r. pomiędzy Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej i Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Dokument podpisali: Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty oraz Robert Skowron, Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, Zdzisław Czyrka, Wiceprezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. W wydarzeniu wziął również udział Przewodniczący Wydziału Szkolenia Lubuskiego ZPN Kamil Michniewicz, który omówił szczegóły projektu edukacyjnego, zakładającego m.in. organizację konferencji dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz cykl turniejów dla szkół.

Przedstawiciele Lubuskiego ZPN i Lubuski Kurator Oświaty podpisali również list intencyjny dotyczący promocji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. W nawiązaniu do Listu zachęcamy do zainteresowania udziałem w Turnieju uczniów lubuskich szkół podstawowych. Jednocześnie informujemy, że rejestracja drużyn trwa do 28 lutego 2023 roku.

 

Porozumienie ZPN z LKO
Porozumienie ZPN z LKO
Puchary ZPN