13 lutego 2023

Nabór w ramach konkursu “Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU)”

Do 3 kwietnia 2023 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Celem konkursu jest utworzenie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Będą to ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania na potrzeby uczniów, studentów oraz pracowników branż.

 

W ramach konkursu organy prowadzące szkoły realizujące kształcenie zawodowe/centra kształcenia zawodowego oraz organizacje branżowe właściwe dla określonej dziedziny mogą pozyskać środki na utworzenie BCU w danej dziedzinie. Dodatkowo premiowana jest współpraca z uczelniami lub instytutami badawczymi. Centra będą specjalizowały się w jednej z dziedzin gospodarki i będą mogły prowadzić kursy oraz szkolenia w zakresie odpowiadającym potrzebom danej dziedziny.

 

Dzięki zaangażowaniu branż projekty te połączą w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnią trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami.

 

Nabór w ramach II edycji konkursu jest otwarty w 65 dziedzinach. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 3 kwietnia 2023 r. (godz. 16:00).

 

Zaproszenie do składania wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące II naboru w ramach konkursu.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie MEiN