15 marca 2017

Międzynarodowy XV Konkurs Plastyczny „Skrzydlaci Przyjaciele”

skrzydalci przyjacielePrzedszkole Samorządowe nr 64 „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do wzięcia udziału w XV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Skrzydlaci Przyjaciele”. Konkurs odbędzie się pod honorowym patronatem: Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, Prezydenta Miasta Białegostoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Galerii Sleńdzińskich i Stowarzyszenia „Wspólnoty Polskiej”.

Prace plastyczne muszą być wykonane samodzielnie. Technika wykonania dowolna, prace mogą być płaskie lub przestrzenne, format A4 lub A3.

Prace będą oceniane w podanych niżej kategoriach:

– Kategoria I – dzieci trzyletnie,

– Kategoria II – dzieci czteroletnie,

– Kategoria III – dzieci pięcioletnie,

– Kategoria IV – dzieci sześcioletnie.

Prace należy nadsyłać na adres organizatora konkursu podany w załączonym poniżej regulaminie do dnia 18.04.2017r. (decyduje data nadesłania). Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. Odbiór nagród nastąpi od 27 kwietnia 2017r. w siedzibie organizatora, dzieciom spoza Białegostoku nagrody zostaną przesłane pocztą.

 

Załącznik:

 

  1. Regulamin konkursu.