15 marca 2017

V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja”

szkolapodstawowawwoliSzkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w V edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Wesołego Alleluja”. Konkurs patronatem honorowym objęli Podkarpacki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Burmistrz Boguchwały oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Niechobrzu.

 

 

Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki wielkanocnej w formacie A – 5, technika wykonania- dowolna.

 

Prace muszą być wykonane samodzielnie i będą oceniane w 3 grupach wiekowych:

1) dzieci przedszkolne;        

2) klasy I – III;

3) klasy IV – VI.

 

Kartki powinny być opisane na odwrocie według wzoru umieszczonego w załączonym poniżej regulaminie.

Prace należy nadsyłać do dnia 7 kwietnia 2017r. ( decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu (w regulaminie).

 

Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród dostępne będą na stronie: www.spwolazglobienska.pl .

 

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Plakat