30 kwietnia 2024

„Lekcje o finansach” – edycja 2024

Informujemy, że Ministerstwo Finansów ogłosiło na swojej stronie internetowej nabór wniosków w ramach Programu „Lekcje o finansach” – edycja 2024. Podobnie jak w poprzedniej edycji Programu jego przedmiotem jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu wśród uczniów szkół podstawowych minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Elementem Programu jest także popularyzowanie wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Celem Programu jest rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansów uczniów.

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i wycieczek edukacyjnych obejmujących w swoim programie treść z zakresu finansów. O środki na dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe. Dofinansowanie może wynieść 80% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zajęć lekcyjnych oraz wycieczki, do wysokość 10 tysięcy złotych, w przypadku zorganizowania wycieczki jednodniowej, lub 20 tysięcy złotych w przypadku wycieczki dwudniowej.

Działania realizowane w ramach dofinansowania mogą być realizowane do 15 listopada 2024 roku, natomiast wydatkowania otrzymanych środków należy dokonać w terminie do 22 listopada 2024 roku. Wnioski o dofinansowanie w aktualnej edycji programu należy składać w terminie od 25 kwietnia do 15 maja 2024 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/programy-2024.

W bieżącej edycji Programu pierwszeństwo otrzymania dofinansowania będą miały wnioski dotyczące szkół, które nie były objęte Programem „Lekcje o finansach” w 2023 roku.