7 czerwca 2024

Konkurs Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na scenariusz lekcji

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprasza nauczycieli do udziału w konkursie na scenariusz lekcji z wykorzystaniem serwisu geoportal.gov.pl.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza czterdziestopięciominutowej lekcji poświęconej wykorzystaniu Geoportalu Krajowego. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat serwisu geoportal.gov.pl.

Zadanie konkursowe powinno zawierać jeden z poniższych tematów:

 • Mapa jako nieodłączny element w nauczaniu geografii
 • Odkrywamy nasze otoczenie – praktyczna analiza danych z Geoportalu Krajowego
 • Położenie i obszar Polski. Regiony fizycznogeograficzne
 • Ukształtowanie powierzchni Polski
 • Przedstawianie rzeźby terenu na mapach topograficznych obecnie i w przeszłości
 • Zróżnicowanie krajobrazów
 • Krajobrazy przyrodnicze
 • Wpływ przedsiębiorstwa na najbliższe otoczenie
 • Ocena dostępności i jakości usług w najbliższej okolicy
 • Główne funkcje terenu wokół szkoły i ocena jego zagospodarowania
 • Zmiany układu przestrzennego i wyglądu zabudowy w mojej miejscowości
 • Powiązanie zagadnień z historii z przestrzenią, aby zainteresować uczniów nauczaniem historii
 • Praktyczne przykłady wykorzystania i zastosowania danych z Geoportalu Krajowego – pomiary i analizy przestrzenne

Konkurs skierowany jest do nauczycieli geografii i innych przedmiotów ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni.

Termin nadsyłania prac: 21 czerwca 2024 roku

Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie: link.