7 czerwca 2024

Nabór wniosków do programu minigrantów „Generacja V4”

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ogłasza nabór wniosków do drugiej edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2024 r. Program wspiera krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat. Termin zgłaszania projektów upływa 30 czerwca 2024 r.

Cele programu:

 • Promowanie wartości demokratycznych
 • Aktywność obywatelska
 • Dialog transgraniczny

Wymagania:

 • Udział co najmniej dwóch krajów z Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry)
 • Możliwość udziału sąsiadów (Austria, Niemcy, Ukraina)

Obszary tematyczne:

 • Zrównoważony rozwój i odporność
 • Dziedzictwo i pamięć
 • Zdrowie i aktywny styl życia
 • Sztuka i kultura
 • Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie
 • Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość

Budżet i czas realizacji:

 • Maksymalny budżet: 10 000 euro
 • Czas realizacji: do 6 miesięcy

Więcej informacji i wytyczne na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz MEN.