19 czerwca 2015

Konferencje dla dyrektorów lubuskich szkół i placówek oświatowych dotyczące wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015

logo LKOLubuski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na konferencje dotyczące wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015.

Terminy, miejsca konferencji zamieszczono w załączniku.

 

Materiały z konferencji:

 

Przedszkola

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Pozostałe placówki

 

Dobre praktyki i rozwiązania stosowane w szkołach i placówkach:

 

Szkoła Podstawowa w Brodach

Co wpływa na uczenie się uczniów? – badania Johna Hattiego