22 czerwca 2015

Informacja dla organów prowadzących szkoły –  Program Rządowy „Książki naszych marzeń”

logo koRada Ministrów 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę o realizacji w roku szkolnym 2015/2016 rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

 

Dyrektorzy szkół, którzy chcą skorzystać z programu „Książki naszych marzeń”, do 24 czerwca 2015 r. powinni złożyć odpowiednie wnioski do organu prowadzącego. Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego do wojewodów w terminie do 8 lipca 2015 r. znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ksiazki-naszych-marzen-informacja-dla-organów-prowadzacych-szkoly.html

oraz w załącznikach

 

Szczegółowe informacje o Programie „Książki naszych marzeń” :

 

Załączniki:

  1. Harmonogram działań
  2. Prezentacja Programu „Książki naszych marzeń”
  3. Przykładowy wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego
  4. Przykładowy wniosek organu prowadzącego
  5. Zestawienie szkół – organ prowadzący