30 czerwca 2021

„JAN PAWEŁ II W LITERATURZE” – Powiatowy konkurs fotograficzny zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Słubicach – został rozstrzygnięty.

24 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom powiatowego konkursu fotograficznego pt. „JAN PAWEŁ II W LITERATURZE, zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Słubicach , pod patronatem Starosty Słubickiego. Konkurs został ogłoszony z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły w 2020 roku, w ramach ogólnopolskiego projektu „Dar na Stulecie” i skierowany był do uczniów, ich rodziców i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych .

Celem konkursu było uczczenie 100. rocznicy urodzin naszego Wielkiego Rodaka, wychowanie dla wartości, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz rozwijanie możliwości twórczych poprzez nowoczesne formy wyrazu artystycznego.

Na konkurs napłynęło 37 prac fotograficznych – selfie z książką Jana Pawła II lub z książką
o Papieżu Polaku różnych autorów. Komisja w składzie: Leszek Bajon – Starosta Słubicki, Anna Panek-Kusz / kurator Galerii OKNO w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury i Tomasz Fedyszyn zatrudniony również w Galerii OKNO. Komisja dokonała oceny prac biorąc pod uwagę: powiązanie z tematem konkursu, jakość, oryginalność i kreatywność. Po dokonaniu przeglądu wszystkich prac przyznała nagrody w pięciu kategoriach, w tym wśród uczniów w trzech grupach wiekowych.

Najwięcej laureatów było wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach, natomiast nauczycieli i rodziców godnie reprezentowały szkoły powiatowe: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach. Komisja zwróciła uwagę na determinację uczestników przygotowujących prace w formie tradycyjnej, podkreśliła wysoki poziom artystyczny prac oraz duże zaangażowanie w proces twórczy.

Wyrazy podziękowań za udział oraz gratulacje laureatom składają organizatorzy konkursu:

Maria Wałach i Piotr Jaremko – nauczyciele SOSW w Słubicach.