1 lipca 2021

 „Edukacja zdrowotna w szkole”  II edycja szkolenia e-learning

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w drugiej edycji szkolenia
e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole”.  Jest ono adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej.

Termin szkolenia: 15 lipca−28 sierpnia 2021 r.

Rekrutacja jest możliwa od 2 lipca

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie wiedzy uczestników kursu ww. zakresie.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl).

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na nie przez platformę https://szkolenia.ore.edu.pl oraz nie brały udziału w pierwszej edycji szkolenia. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria, otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.