30 czerwca 2021

Program LKO dla szkół podstawowych – ankieta ewaluacyjna

Szanowni Państwo Dyrektorzy

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 na naszej stronie internetowej w Systemie Ankiet zamieściliśmy ankiety ewaluacyjne skierowane do Dyrektorów Szkół Podstawowych uczestniczących w Programie Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej”.

Ponieważ w bieżącym roku szkolnym Program realizowaliśmy w zmienionej formule prosimy o wypełnienie właściwej ankiety:

1) „Ankieta ewaluacyjna dla szkół podstawowych realizujących w roku szkolnym 2020/2021 Plan szkolnych działań naprawczych”

– skierowana do tych szkół, których uczniowie  w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali słabe wyniki na egzaminie ósmoklasisty, plasujące szkołę w niskim staninie z jednego lub większej liczby przedmiotów egzaminacyjnych;

2) „Ankieta ewaluacyjna dla szkół podstawowych realizujących działania w ramach Programu LKO „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej”

– skierowana do szkół, które  bez względu na wyniki egzaminu ósmoklasisty w br. szkolnym  kontynuowały udział w Programie LKO planując i realizując działania doskonalące pracę szkoły w ramach Planu działań szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Dyrektorów wszystkich szkół prosimy o  wypełnienie odpowiedniej ankiety po uzyskaniu i analizie wyników egzaminu ósmoklasisty w bieżącym roku szkolnym oraz dokonaniu w szkole ewaluacji prowadzonych działań, w terminie do 23 lipca 2021 r.

 

 

SYSTEM ANKIET