9 kwietnia 2010

Pilne! Trzeci Kongres Młodych Matematyków Polskich

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych, organizują Trzeci Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w Krakowie w dniach 16 – 19 września 2010 roku.

 

Organizatorzy pragną, by na Kongres przybyli najzdolniejsi, zainteresowani matematyką uczniowie liceów ogólnokształcących z całej Polski. Uczniowie będą mogli spotkać się z wybitnymi matematykami, wysłuchać specjalnie dla nich przygotowanych wykładów, a także niektórzy z nich wygłoszą własne komunikaty.

 

W Kongresie może wziąć udział 10 uczniów z województwa lubuskiego, którzy w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczają do II lub III klasy liceum, ale możliwe jest też wydelegowanie ucznia klasy I liceum, a w wyjątkowej sytuacji, jeżeli dotyczy to jednostki wybitnie zdolnej, ucznia III klasy gimnazjum. O wytypowanie uczniów do udziału w Kongresie Organizatorzy poprosili Lubuskiego Kuratora Oświaty, pana Romana Sondeja.

 

W związku z powyższym prosimy Państwa Dyrektorów liceów ogólnokształcących, w wyjątkowych sytuacjach jak wyżej także gimnazjum, o przekazanie nam na adres a.gorska@ko-gorzow.edu.pl informacji według załączonej tabeli w terminie do 13.04.2010 r.

 

O wynikach zakwalifikowania uczniów do udziału w Kongresie poinformujemy Państwa Dyrektorów w terminie po 15.04.2010 r.

 

Koszty związane z uczestnictwem uczniów i opiekuna oprócz kosztów dojazdu (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, inne atrakcje) pokryją organizatorzy.

 

Załącznik

Trzeci Kongres Młodych Matematyków Polskich – wykaz uczniów