ERASMUS

29 czerwca 2023
Logo "Edukacja dla aktywnych"

„Europa dla @ktywnych, @ktywni dla Europy” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.

To pierwszy projekt akredytacyjny Erasmus+, czwarty w historii projektów Erasmus+ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli. Projekt realizowany jest w sektorze Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna dla kadry szkolnej – szkolenie zagraniczne oraz obserwacja pracy czyli job shadowing. Projekt zaplanowany został na 15 miesięcy i planowo potrwa do 31.08.2023 r. z możliwością przedłużenia. W realizację zaangażowana została cała placówka, w różnych formach, w różnych aspektach, na różnych poziomach i w różnym zakresie,
18 marca 2020

Zmiana terminu składania wniosków w Akcji 2 Erasmus+

Termin składania wniosków w Akcji 2  – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – został przesunięty na 23 kwietnia 2020 r., godz. 12:00. Komunikat w tej sprawie oraz szczegóły dotyczące alternatywnej procedury składania wniosku znajdują się na stronie internetowej: https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/komunikaty/