28 lutego 2023

Etap rejonowy Lubuskiego Konkursu BRD 2022/2023

Prezentujemy informacje dotyczące organizacji etapów rejonowych Lubuskiego Konkursu BRD 2022/2023

Termin: 23.03.2023 r. godz. 13:00

Test 60 pytań

Regulamin (Uwaga! zmienione zostały zasady sprawdzania prac, które na etapie rejonowym sprawdzane są w KO w  Gorzowie Wlkp.)

Test etapu rejonowego LKBRD 23.03.2023 r. Pliki do pobrania (kliknij w link): 

W programie Adobe Acrobat należy uruchomić tryb  pełnoekranowy skrótem ctrl-L. W przeglądarce tryb prezentacji (zobacz jak?);

Rola dyrektora

 • powołuje komisję rejonową LKBRD i nadzoruje jej prace;
 • przekazuje korespondencję do KO na adres ul. Jagiellończyka 10 66-400 Gorzów Wlkp.;
 • osobiście uczestniczy (jest obecny) w przebiegu etapu rejonowego – dotyczy sytuacji, gdy w rejonie nie można zapewnić bezstronnej organizacji etapu z powodu braku obecności opiekunów z innych szkół nadzorujących przebieg etapu.

Zasady przebiegu etapu rejonowego LKBRD

Opiekunowie uczniów

 • Opiekunowie przybywają na rejon z uczniami (każdy uczeń posiada długopis) oraz z listą uczniów.
 • Opiekunowie nadzorują przebieg etapu rejonowego, tzn.:
  – są obecni na sali, w charakterze obserwatorów;
  – nadzorują pakowanie kart odpowiedzi uczniów do koperty, którą podpisują na sklejce koperty. Zastrzeżenia dotyczące organizacji przekazujemy do KO w Gorzowie Wlkp..

Przygotowanie etapu rejonowego. Komisja rejonowa:

 • przygotowuje, w miarę możliwości jedno pomieszczenie dla wszystkich uczestników, krzesła i stoliki dla uczniów (stoliki nieobowiązkowe), urządzenia do projekcji testu (format pdf) oraz krzesła dla opiekunów;
 • pobiera wzór karty odpowiedzi ze strony KO i przygotowuje karty dla wszystkich uczestników oraz w przypadku braku stolików podkładki pod kartę odpowiedzi;
 • nie sprawdza odpowiedzi uczniów, w związku z czym nie otrzymuje klucza odpowiedzi. Sprawdzanie kart odpowiedzi odbywa się w KO w Gorzowie Wlkp.;
 • zaopatruje się w dwie koperty w formacie umożliwiającym włożenie jednej w drugą;
 • przygotowuje listę uczestników oraz protokół (lista uczestników oraz wzór protokołu dostępne są na stronie KO https://ko-gorzow.edu.pl/etap-rejonowy-lubuskiego-konkursu-brd-2022-2023/).

Uwagi dotyczące przebiegu etapu rejonowego:

 • sposób rozmieszczenia uczniów i nadzór w sali musi eliminować bezpośrednie sąsiedztwo kolegów i porozumiewanie się między uczniami;
 • test, w formacie pdf, zostanie udostępniony o 12:45 na stronie
  https://ko-gorzow.edu.pl/etap-rejonowy-lubuskiego-konkursu-brd-2022-2023/ )
 • test (60 pytań) prezentuje się wszystkim uczniom jednocześnie za pomocą urządzeń do projekcji multimedialnej np. projektora lub elektronicznej tablicy;
 • test będzie trwał około 1-1,5 godz.;
 • prowadzący test decyduje o tempie przechodzenia od pytania do pytania z uwzględnieniem możliwości uczniów i omawia sposób komunikowania się z uczniami;
 • przed przystąpieniem do rozwiązywania testu należy przekazać uczniom uwagi umieszczone w pliku z testem przed pytaniami.

Sprawdzanie prac

 • Komisja rejonowa nie sprawdza kart uczniów.
 • Komisja rejonowa zamyka w kopercie zwykłej, w obecności opiekunów, karty odpowiedzi oraz listę obecnych uczestników. Kopertę podpisują na sklejce koperty wszyscy opiekunowie. Następnie prosimy o zabezpieczenie koperty przed przypadkowym otwarciem np. przezroczystą taśmą.
 • Protokół wraz z kopertą zawierającą karty odpowiedzi uczniów przesyłamy do KO w dodatkowej kopercie, za potwierdzeniem odbioru, z dopiskiem „rejon BRD”.

Wyniki etapu szkolnego Lubuskiego Konkursu BRD 2022/2023