4 grudnia 2023

Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe!

 

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki docierają sygnały o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy gwarantują wydanie „Zaświadczenia na druku MEN/MEiN”, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy twierdzą ponadto, że certyfikat ten jest uznawany przez pracodawców krajowych i zagranicznych. Informacja ta jest nieprawdziwa i nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.


Z uwagi na konieczność ochrony interesu osób zainteresowanych podjęciem kształcenia w celu przekwalifikowania lub uzyskania (uzupełnienia) kwalifikacji zawodowych, Kuratorium Oświaty odwołuje do linku komunikatu Ministerstwa Edukacji i Nauki ostrzegającego przed kursami firm szkoleniowych „podszywających się” pod system oświaty.