2 lipca 2021

Konkurs plastyczny „Gorzowski fenomen – 31 sierpnia 1982 r.”

Rusza konkurs plastyczny dla całych rodzin. „Gorzowski fenomen – 31 sierpnia 1982 r.” Uczestnikami konkursu mogą być dzieci wraz ze swoimi rodzinami. Praca może być wspólnym dziełem dziecka i jego rodziny jednak o widocznym wkładzie dziecka.

Nadesłane prace zostaną podzielone na 4 kategorie wiekowe:

  • przedszkolaki,
  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
  • uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego.

Praca plastyczna powinna nawiązywać do wydarzeń, które rozegrały się 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Można ją przygotować w oparciu o kontakt z osobami, które brały aktywny udział w wydarzeniach z 31 sierpnia 1982 r. Jako materiał pomocniczy udostępniamy poniżej broszurę opracowaną przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.

Konkurs trwa od 30 czerwca do 1 sierpnia 2021 r.

Załączniki

Informator IPN
Data: 2021-07-02, rozmiar: 3 MB
Karta zgłoszenia
Data: 2021-07-02, rozmiar: 74 KB
Regulamin
Data: 2021-07-02, rozmiar: 132 KB
Plakat konkurs Gorzowski Fenomen
Data: 2021-07-05, rozmiar: 838 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa