4 maja 2020

CZYTANIE WARTE ZACHODU VII Konkurs dla uczniów województwa lubuskiego – zmiana organizacji

W związku z sytuacją epidemiczną zmianie uległ termin zawodów II stopnia
VII Konkursu dla uczniów województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU.

Zostaną one przeprowadzone w formie zdalnej 20 maja br. w godz. 9.00-11.00.

Przebieg przeprowadzonych 20 maja 2020 r.

  1. Zawody II stopnia polegają na napisaniu pracy na jeden z pięciu tematów związanych z problematyką podejmowaną przez lektury wskazane w regulaminie
  2. Tematy zostaną opublikowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim (womgorz.edu.pl) o godz. 9.00.
  3. Uczestnik napisze pracę w domu, na komputerze (czcionka Times New Roman, wielkość 12), a następnie niezwłocznie (nie później niż do godz. 12.00) prześle ją elektronicznie na adres jach@womgorz.edu.pl
  4. Wyniki konkursu zawodów II stopnia zostaną opublikowane w ciągu 7 dni od daty
    ich przeprowadzenia.
  5. O formie przeprowadzenia ustnego finału konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.