6 maja 2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii.

Najczęściej zadawane pytania, tzw. Q&A:

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

Przesyłam również wczorajszy komunikat doprecyzowujący m.in. zadania nauczycieli sprawujących opiekę w przedszkolach.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men

Gr