1 maja 2020

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Szanowni Państwo

Uczniowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół

Województwa Lubuskiego!

Wiwat Maj, Trzeci Maj!

 

Z okazji zbliżających się świąt majowych – Dnia Flagi oraz 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie – chciałabym życzyć Państwu miłego świętowania.

 

W tym roku tego ważnego dla Polski Święta Narodowego nie możemy uczcić razem – nie wprowadzimy pocztów sztandarowych, nie odśpiewamy razem hymnu państwowego, ale możemy i powinniśmy uczcić ten dzień w naszych rodzinach. Wywieśmy flagi dla podkreślenia znaczenia i wagi tego symbolu narodowego. Pielęgnujmy patriotyzm w nas samych. Cieszmy się z tej wartości, jaką jest wolne niepodległe państwo.

 

Pamiętajmy o tym doniosłym fakcie w historii Polski – rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która stanowiła kamień milowy w dążeniu Polski do wolności i demokracji. W tym Dniu wszyscy przekażmy Polsce życzenia.

 

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa