Kategoria: Aktualności

4 czerwca 2024

Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego

27 maja 2024 r. troje dyrektorów lubuskich szkół ponadpodstawowych odebrało z rąk Ministra Edukacji Narodowej Pani Barbary Nowackiej powołanie do Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego. W skład Rady weszły: Pani Magdalena Łabuza, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Pani Małgorzata Ragiel, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze oraz Pani Bożena Bogucka dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego jest ogólnopolskim forum inicjowania i konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, w tym proponowanych przez Ministra Edukacji.

Serdecznie gratulujemy. (więcej…)

29 maja 2024

Komunikat Rady Języka Polskiego z 10 maja 2024 r. w sprawie zmian zasad pisowni

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłosiła kilka zmian zasad pisowni, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Ten dość odległy termin przyjęto, aby umożliwić wszystkim osobom i instytucjom dostosowanie się do nich. Zmiany dotyczą niektórych reguł używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz użycia łącznika.

(więcej…)

Załączniki

28 maja 2024

35. rocznica częściowo wolnych wyborów parlamentarnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubuskiego,

4 i 18 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu. Z tej okazji Sejm 24 maja 2013 r. podjął uchwałę ustanawiającą 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. Z uwagi na zbliżający się termin 35 rocznicy tych jakże ważnych dla naszego kraju wydarzeń, Lubuski Kurator Oświaty zachęca do podejmowania działań w Państwa szkołach i placówkach, mających na celu upamiętnienie pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, promowanie idei suwerennego i demokratycznego państwa oraz kształtowanie postaw wolnych i świadomych swoich praw obywateli.

Jednocześnie, jeśli w Państwa szkole lub placówce obchodzone będą uroczystości związane z 35 rocznicą wyborów 1989 r., prosimy o przekazanie relacji wraz ze zdjęciami na adres poczty elektronicznej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl .

28 maja 2024

Aplikacja cyfrowa Test Fus

W związku z realizacją ministerialnego Programu „WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” zespół działaczy filii AWF w Białej Podlaskiej stworzył narzędzie badawcze oparte na nowoczesnej technologii – Aplikację cyfrową Test Fus.

(więcej…)

21 maja 2024

Podsumowanie konkursu plastycznego i fotograficznego „20 lat województwa lubuskiego w Unii Europejskiej”

 

20 maja o godz. 11:00 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego i fotograficznego „20 lat województwa lubuskiego w Unii Europejskiej”.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie do organizatorów wpłynęło 801 prac, w tym 52 prace w ramach konkursu fotograficznego i 749 prac w ramach konkursu plastycznego.

W trakcie uroczystości Wojewoda Lubuski Marek Cebula oraz Lubuski Kurator Oświaty Mariusz Biniewski wręczyli nagrody i dyplomy uczennicom i uczniom lubuskich szkół, którzy wykazali się wyjątkową kreatywnością i zaangażowaniem. Wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie podziękowano za wysiłek i poświęcony czas.

Laureaci konkursu:

Konkurs fotograficzny dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych

 • Miejsce I – Oliwia Olszta – Szkoła Podstawowa nr 13 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce II – Marcin Niekrewicz-Przygocki – Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce III – Laura Żubińska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wyróżnienie – Zofia Rodak – Szkoła Podstawowa nr 13 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wielkopolskim

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 • Miejsce I – Agnieszka Janeczek – I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie
 • Miejsce II – Natalia Jędrzychowska – I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie
 • Miejsce III – Robert Sobolewski – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim

Konkurs na plakat dla uczniów szkół podstawowych kl. I-III

 • Miejsce I – Lena Cydzik – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce II – Ignacy Szulc – Zespół Edukacyjny w Lubięcinie
 • Miejsce III – Yana Antonowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wyróżnienie – Alicja Chmiel – Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
 • Wyróżnienie – Natalie Cendlak – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą

Konkurs na plakat dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI

 • Miejsce I – Lilianna Gajewska – Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce II – Szymon Gościniak – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą
 • Miejsce III – Szymon Pierzakowski – Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
 • Wyróżnienie – Wiktor Czok – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Cybince
 • Wyróżnienie – Bruno Wercholak – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach

Uroczystość była również okazją do podkreślenia korzyści płynących obecności Polski w Unii Europejskiej, a także do pogłębienia wiedzy dotyczącej z korzystania numeru alarmowego 112.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu oraz zachęcamy do udziału w innych konkursach organizowanych przez Wojewodę Lubuskiego I Lubuskiego Kuratora Oświaty!

 

17 maja 2024

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)” „Accessible School for All” (ASA)

Projekt pn. „Szkoła dostępna dla wszystkich” realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także integrowania zróżnicowanego środowiska w klasie/szkole, z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji.

Projekt obejmuje część szkoleniową i część praktyczną.

Bezpłatne szkolenia oparte są na nowatorskiej koncepcji „uczenia się w działaniu” przeznaczone dla nauczycieli specjalistów. Zakres merytoryczny szkoleń dotyczy pracy uwzględniającej zróżnicowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

W części praktycznej projektu nauczyciele specjaliści prowadzą, w ramach swojej codziennej pracy, działania podczas których wdrażają rozwiązania metodyczne, diagnostyczne, dydaktyczne i terapeutyczne, określone jako „interwencje”.

Nauczyciele specjaliści pełnią w projekcie funkcję tzw. „doradców do spraw dostępności uczenia się”, obejmując wsparciem kompetencyjnym pozostałych nauczycieli w ramach tzw. modelu peer-mentoringu oraz uczniów, którym udzielają bezpośredniego wsparcia edukacyjno-specjalistycznego.

Nauczyciele specjaliści, uczestniczący w projekcie, przechodzą przez kolejne etapy szkoleń:

 1. etap e-learningu na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (od grudnia 2023 r. do lutego 2024 r.);
 2. etap warsztatów z ekspertami (od marca do lipca 2024 r.);
 3. etap interwencji (od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r.).

Uczestnicy za zrealizowanie każdego etapu otrzymują mikropoświadczenie „Odznaka+”, które nosi nazwę„Wspieranie dostępności w edukacji”. Jest to cyfrowy dokument potwierdzający umiejętności w określonym obszarze, osiągnięte w oparciu o ustalone standardy.

Każdy nauczyciel specjalista, po zrealizowaniu wybranych interwencji w zaprojektowanej do tego celu aplikacji asa.ibe.edu.pl, wypełnia raport, w którym opisuje przebieg realizacji interwencji w środowisku swojej placówki. Strategie realizowane w praktyce poddawane są badaniu, w efekcie którego zostanie wypracowany katalog praktyk o skuteczności zweryfikowanej naukowo w formie publikacji.

W projekcie dodatkowo realizowane są działania wspierające uczniów, rodziców oraz nauczycieli w postaci bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z ochrony zdrowia, w tym psychiatrami, psychoterapeutami, a także opracowywane są materiały wspierające m.in. dyrektorów, nauczycieli, pracujących z uczniami, dla których język polski jest językiem obcym.

Do współpracy w projekcie zaproszono placówki doskonalenia nauczycieli. Ich przedstawiciele po odbytych w projekcie szkoleniach, będą pełnić rolę regionalnych koordynatorów sieci z udziałem nauczycieli specjalistów. Zadaniem tych placówek będzie inicjowanie wymiany doświadczeń, pośredniczenie w przekazywaniu informacji kluczowych między zespołem projektowym a nauczycielami i wsparcie superwizyjne. Udział placówek w projekcie umożliwi także upowszechnianie standardu roli pedagoga specjalnego, jako koordynatora wsparcia edukacyjno–specjalistycznego w szkole/placówce oraz włączenie doświadczeń z projektu do programów szkoleń realizowanych przez placówki w ramach własnej działalności lokalnej.

Równolegle w projekcie prowadzony jest komponent badawczy i ewaluacyjny, a wyniki otrzymane w rezultacie tych działań mają służyć wytworzeniu praktyk sprawdzonych empirycznie (evidence based), wzmacniając w ten sposób system dostępnej i włączającej edukacji dla wszystkich.

 

16 maja 2024

Program PFRON pt. Samodzielność –Aktywność-Mobilność „Mieszkanie dla młodych” oraz „Rehabilitacja 25 plus”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje o realizacji programu Samodzielność-Aktywność-Mobilność „Mieszkanie dla Absolwenta”, który skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami – absolwentów szkół. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 5 lat.

Szczegóły programu „Mieszkanie dla Absolwenta” można znaleźć w załączonej ulotce.

PFRON – Oddział Lubuski informuje również o tym, że do 7 czerwca 2024 r. trwa nabór wniosków na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2024/2025.

„Rehabilitacja 25 plus” to program dla absolwentów placówek oświatowych kształcenia specjalnego i zawodowego skierowany do uczniów z niepełnosprawnościami, którzy w ciągu ostatnich 3 lat ukończyli naukę w tych placówkach.

Celem programu jest zapewnienie absolwentom ciągłości działań terapeutycznych, aby utrzymać samodzielność i niezależność w życiu społecznym, a także przygotować ich do pracy i aktywności zawodowej.

W roku szkolnym 2024/2025 programu stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie będzie wynosić 3.200,00 zł.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam Państwa do kontaktu z Centrum Informacyjno-Doradczym dla osób z niepełnosprawnością przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze pod nr tel. 68 422 78 07 lub 25, e-mail: cidon.lubuskie@pfron.org.pl

Załączniki

ulotka mieszkanie dla absolwenta
Data: 2024-05-16, rozmiar: 229 KB
15 maja 2024

Okrągły stół o prawach dziecka i prawach ucznia – zaproszenie

Wojewoda Lubuski Pan Marek Cebula wraz z Lubuskim Kuratorem Oświaty Panem Mariuszem Biniewskim organizują „Okrągły stół o prawach dziecka i prawach ucznia”, którego tematem będą prawa dziecka i prawa ucznia. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pani Moniki Horny-Cieślak. Jego celem głównym jest rozpowszechnienie wiedzy wśród młodzieży szkolnej o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia.

Wydarzenie skierowane jest do zainteresowanych tematyką uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2024 r. w godz. 12:00 – 14:00 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, sala 101.

W programie przewidziana jest prezentacja stanowisk ekspertów dotyczących praw dziecka i praw ucznia oraz czynny udział uczniów poprzez zadawanie pytań i wyrażanie opinii.

Zgłoszenie do udziału w wydarzeniu odbywa się elektronicznie poprzez formularz Google, do którego link zamieszczony jest poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłoszenie dwóch uczniów wraz z opiekunem. Link będzie aktywny do 24 maja 2024 r. do godz. 12:00.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu.

 

Link do zapisów:

 

https://forms.gle/xAxGVdjGch2HqKVc8

 

Załączniki

Agenda spotkania
Data: 2024-05-16, rozmiar: 366 KB
6 maja 2024

Życzenia dla Maturzystów

 

Bo zwyciężać mogą ci, co wierzą, że mogą.

Wergiliusz

Drodzy Maturzyści,

 

niebawem przystąpicie do egzaminu maturalnego, który jest symbolicznym podsumowaniem Waszej dotychczasowej edukacji.

Niech jasny i otwarty umysł, lekkie pióro oraz odrobina szczęścia pozwolą Wam wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas ostatnich lat nauki.

Przy tej okazji dziękuję Państwu Dyrektorom i Nauczycielom za wysiłek włożony w przygotowanie  młodzieży do egzaminu maturalnego. Jest on uwieńczeniem Państwa trudu, niech więc również i jego wyniki będą dla Państwa powodem do dumy i zadowolenia.

Rodzicom  tegorocznych Maturzystów życzę wiele satysfakcji z osiągnięć dzieci, które dzięki Państwa wsparciu mogą realizować swoje marzenia.

Połamania piór!

 

Łączę wyrazy szacunku

Lubuski Kurator Oświaty
/-/
Mariusz Biniewski