7 września 2023

Konferencja naukowa pt. „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie”

SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, zapraszają na drugą już międzynarodową konferencję naukową pt. „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie”. Konferencja skierowana jest do lekarzy psychiatrów, psychiatrów dzieci i młodzieży, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów i  przedstawicieli innych specjalności, zainteresowanych problematyką psychiatrii dzieci i młodzieży.

System opieki psychiatrycznej i psychologicznej nie w pełni zaspokaja lawinowo rosnących potrzeb dzieci i młodzieży w kryzysie. Jest to problem nie tylko Polski, lecz także innych krajów europejskich. Mówić będą o tym specjaliści nie tylko z naszego kraju, lecz także z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Irlandii i Ukrainy. Konferencja daje możliwość poznania ich sposobu postrzegania tego samego problemu oraz uzyskania informacji o organizacji systemu pomocy w innych krajach.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak a kierownictwo naukowe dr hab. n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska, Dolnośląski Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Konferencja odbędzie się  dniu 23.09.2023 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Rozpoczęcie o godzinie 9.00. Rejestrację Państwa udziału w należy dokonać na stronie internetowej konferencji: https://wyzwaniapsychiatriidim.conrego.com/

Załączniki

PLAKAT PROMUJĄCY KONFERENCJĘ
Data: 2023-09-07, rozmiar: 3 MB
PROGRAM KONFERENCJI
Data: 2023-09-07, rozmiar: 176 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa