2 lutego 2010

Badanie na temat upowszechniania wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje badanie na temat upowszechniania wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Badanie jest realizowane dzięki wykorzystaniu elektronicznej wersji ankiety dla nauczycieli oraz ankiety dla uczniów, które są dostępne do 31 marca 2010 r.

 

 

W województwie lubuskim w badaniu wezmą udział 52. szkoły z podziałem na lokalizację, etap edukacyjny i typ szkoły. W załączeniu podajemy wykaz szkół, ze wskazaniem typu szkoły w jakiej należy zrealizować badanie w przypadku zespołu szkół. Szczegółowe informacje w sprawie badania, w tym adres strony internetowej do pobrania ankiety dla nauczyciela i ankiety dla ucznia oraz sposób wypełnienia i przesłania, otrzymacie Państwo Dyrektorzy wytypowanych szkół (jak w załączniku) pocztą elektroniczną na adres szkoły.

Dziękujemy za współpracę w realizacji zadań oświatowych.

 

Plik: Wykaz szkół – badanie nt. upowszechniania wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym