15 grudnia 2009

Zamawianie podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zasady zamawiania podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zamawianie podręczników