12 maja 2023

Awans zawodowy – postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja dla osób według przepisów obowiązujących przed 01.09.2022 r.

Załączniki:

  1. wniosek dla nauczyciela według przepisów obowiązujących przed 01.09.2022 r.
  2. wniosek dla dyrektora według przepisów obowiązujących przed 01.09.2022 r.
  3. załącznik informacyjny – według przepisów obowiązujących przed 01.09.2022 r.
  4. zaświadczenie dyrektora szkoły dla nauczyciela – według przepisów obowiązujących przed 01.09.2022 r.

Dokumentacja dla osób według przepisów obowiązujących od 01.09.2022 r.

Załączniki:

  1. wniosek dla nauczyciela według przepisów obowiązujących od 01.09.2022 r.
  2. wniosek dla dyrektora według przepisów obowiązujących od 01.09.2022 r.
  3. załącznik informacyjny – według przepisów obowiązujących od 01.09.2022 r.
  4. zaświadczenie dyrektora szkoły dla nauczyciela – według przepisów obowiązujących od 01.09.2022 r.