ankieta

19 lutego 2020
ankieta

Ankieta dla dyrektorów szkół podstawowych realizujących Program LKO

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół  Podstawowych Zgodnie z harmonogramem zadań określonym w Programie Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”, w dniach od 20 do 28 lutego 2020 r. zostanie przeprowadzone monitorowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 r. https://ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko W tym celu dyrektorzy szkół naszego województwa proszeni są: o wypełnienie ANKIETY pt.
7 stycznia 2020
ankieta

ANKIETA: Opieka stomatologiczna w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół W związku z wejściem w życie z dniem 12 września 2019 r. ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1079), zwracamy się do Państwa dyrektorów z prośbą o wypełnienie w terminie do 17 stycznia 2020 r. ankiety związanej ze stanem opieki stomatologicznej w szkołach. (link do ankiety) https://ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko
2 listopada 2018
Czerwona kredka odznaczająca pola wielokrotnego wyboru.

Program Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół województwa lubuskiego W związku z ogłoszeniem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty kolejnej edycji Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” w roku szkolnym 2018/2019 uprzejmie proszę dyrektorów szkół, które wyrażają chęć przystąpienia do Programu o wypełnienie ankiety. ankieta pod adresem – ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko Ankieta będzie aktywna do 30 listopada 2018 r.