7 czerwca 2023

Ankieta dla szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Minister Edukacji i Nauki podejmuje wiele działań na rzecz skutecznej realizacji treści prozdrowotnych w środowisku szkolnym. Dobrze realizowana edukacja zdrowotna stanowi szansę dla uczniów i absolwentów szkoły, aby w przyszłości potrafili dbać o własne zdrowie, zdrowie innych ludzi oraz swoje środowisko.
Dla Ministra Edukacji i Nauki szczególnie ważne jest podejmowanie działań w celu efektywnego wsparcia dziecka/ucznia, jego rodziny i środowiska szkolnego w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, jakimi niewątpliwie są choroby.
Stworzenie dziecku z cukrzycą typu 1 możliwości pełnego i zarazem bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach szkolnych jest jedną z powinności szkoły, która wybrzmiewa z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Fundacja „Diabeciaki”, która od 12 lat zajmuje się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży z cukrzycą, zwróciła się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o upowszechnienie ankiety kierowanej do jednostek systemu oświaty przygotowanej we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podmiot współpracuje w tym obszarze z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Ministrem Zdrowia, przedstawicielami PFRON oraz z najważniejszymi ośrodkami diabetologicznymi w kraju.
Mając przekonanie, że ankieta może przyczynić się do rzetelnego rozpoznania sytuacji dzieci i do opracowania rekomendacji związanych z jej poprawą, zwracamy się do Państwa Dyrektorów szkół i placówek z prośbą o wypełnienie ankiety, której link podajemy poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/1JuberP4kMcVYENeJwnU4NlgZ1ABzTH1xOcaArwoUSHE/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0jB_Xt9-cw9AbLEbnswPCDDmFdAX8jBDVRVDnA3J1d7_IgRX-kxXtj1wM

Zachęcamy szkoły do aktywnego uczestnictwa w ankiecie!