7 czerwca 2023

Ankieta dla szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Minister Edukacji i Nauki podejmuje wiele działań na rzecz skutecznej realizacji treści prozdrowotnych w środowisku szkolnym. Dobrze realizowana edukacja zdrowotna stanowi szansę dla uczniów i absolwentów szkoły, aby w przyszłości potrafili dbać o własne zdrowie, zdrowie innych ludzi oraz swoje środowisko.
Dla Ministra Edukacji i Nauki szczególnie ważne jest podejmowanie działań w celu efektywnego wsparcia dziecka/ucznia, jego rodziny i środowiska szkolnego w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, jakimi niewątpliwie są choroby.
Stworzenie dziecku z cukrzycą typu 1 możliwości pełnego i zarazem bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach szkolnych jest jedną z powinności szkoły, która wybrzmiewa z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Fundacja „Diabeciaki”, która od 12 lat zajmuje się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży z cukrzycą, zwróciła się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o upowszechnienie ankiety kierowanej do jednostek systemu oświaty przygotowanej we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podmiot współpracuje w tym obszarze z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Ministrem Zdrowia, przedstawicielami PFRON oraz z najważniejszymi ośrodkami diabetologicznymi w kraju.
Mając przekonanie, że ankieta może przyczynić się do rzetelnego rozpoznania sytuacji dzieci i do opracowania rekomendacji związanych z jej poprawą, zwracamy się do Państwa Dyrektorów szkół i placówek z prośbą o wypełnienie ankiety, której link podajemy poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/1JuberP4kMcVYENeJwnU4NlgZ1ABzTH1xOcaArwoUSHE/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0jB_Xt9-cw9AbLEbnswPCDDmFdAX8jBDVRVDnA3J1d7_IgRX-kxXtj1wM

Zachęcamy szkoły do aktywnego uczestnictwa w ankiecie!

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa