19 czerwca 2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Minister Edukacji i Nauki w dniu 16 czerwca 2023 roku ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

Link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20232024

Załączniki