13 grudnia 2016

Podjęcie działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej.

Szanowni Państwo

Na prośbę Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z Dezyderatem nr 4 Komisji do Spraw Petycji z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej.

 

Załącznik:

Dezyderat nr 4